Xiaomi M365 เปลี่ยนแบตเตอรี่หลังการขาย

฿3,280.00

การเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังการขาย Xiaomi M365 เข้ากันได้ในทุกวิถีทางกับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Xiaomi M365 ดั้งเดิม จัดอันดับที่สเปคเดียวกันทุกประการ 7.5ah และ 36v. คุณจะได้รับอายุการใช้งานที่ยาวนานและน่าพอใจจากแบตเตอรี่นี้ แบตเตอรี่เดิมของ Xiaomi M365 ของคุณมีอายุมากกว่า 1 ปีหรือไม่? มันอาจจะใกล้หมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพลงมากแล้ว แบตเตอรี่สำรองนี้จะทำให้สกู๊ตเตอร์ของคุณกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานในระยะทางที่ยาวนานมากขึ้น

คุณต้องการให้เราติดตั้งสิ่งนี้ให้คุณหรือไม่? ดูบริการติดตั้งของเราในกรุงเทพฯ

Category:

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.