Xiaomi M365 ยางใน 8.5″ x 2″

฿190.00

เราได้เลือกยางในขนาด 8.5 นิ้วรุ่นหลังการขายที่ได้รับการอัพเกรดมาอย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของถนนในไทยได้ดียิ่งขึ้น เราใช้ยางหนาพิเศษ 115 กรัม ซึ่งทนทานต่อสภาวะที่เราพบในบริเวณนี้ ยางในของเราจะมีประสิทธิภาพดีกว่ายางในของ xiaomi ดั้งเดิมอย่างมาก

คุณต้องการให้เราติดตั้งสิ่งนี้ให้คุณหรือไม่? ดูบริการติดตั้งของเราในกรุงเทพฯ

Category:

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.